Настройка на таблета

Настройката на мобилното приложение Microinvest FastPOS за Android е много семпла и се състои във въвеждането на номера, генериран от сайта eOrder.bg:

  1. От първия екран на Microinvest FastPOS за Android се избира меню „Настройки“;
  2. По желание на потребителя се задава цветова гама, език за работа, размери на таблиците с номенклатурите;
  3. Попълва се полето „Сървър“, като там се въвежда десет цифрен код, генериран от сайта eOrder.bg;
  4. Ако е свързан принтер за поръчки (Bluetooth технология), този принтер се избира в меню „Печат“;
  5. Потвърждават се въведените параметри.

Приложението се свързва с eOrder.bg и зарежда номенклатурите, които са подготвени от сайта.

Ако е необходимо, прави се повторна настройка за клиент и обект по подразбиране на устройството. Това се извършва по същата технология, както и първоначалната настройка.

При настройка на системата трябва да се вземат предвид следните важни параметри, определени от архитектурата на устройството:

  1. Максималният брой групи, които се поддържат 10. Програмата зарежда първите 10 групи от базата данни. Няма възможност за промяна на подредбата или включване/изключване на групи. Номенклатурата трябва да е съобразена с изискванията на Microinvest FastPOS за Android;
  2. Във всяка група има максимум 5 подгрупи, които винаги се показват при избор на групата. Подгрупите са динамични и се показват единствено когато съществуват;
  3. Максималният брой стоки на екрана в една група е 20. За осигуряване на максимална скорост на работа отсъства прелистване на стоките или скрол. При повече от 20 артикула, на екрана се визуализират само първите 20.
  4. Тъй като броят на артикулите в магазините е по-голям, останалите артикули са достъпни чрез сканиране на баркод или търсене по код/баркод.

При настоящите параметри Microinvest FastPOS за Android поддържа 10 групи с по 5 подгрупи и 20 артикула в група и подгрупа. Общата сума на номенклатурите за бързо избиране е 1000 артикула, останалите артикули са достъпни чрез бързо сканиране. От уменията на управителите и сервизните специалисти зависи максимално удобното разпределение на стоките и правилната им подредба в работното пространство на Microinvest FastPOS за Android.

Полезни връзки