Регистрация на фирма

Регистрацията на фирма е първоначалния процес, при който се създава нова организация със индивидуална група от потребители. Потребителите са разделени на няколко нива с различни роли и права на достъп:

  1. Собственик на фирмата. Тази роля създава и определя правата на другите потребители. Собственикът на фирмата управлява цялата дейност;
  2. Потребители на сайта. Това са оператори, които работят със сайта и които могат да управляват номенклатурите (стоки, клиенти, цени и други). Потребителите извършват справки, но не могат да назначават други потребители и нямат служебните настройки на фирмата. Обикновено това са оператори, отговорни за обработка на получените поръчки;
  3. Мобилни оператори. Тяхната роля при работата на сайта е минимална, но те получават възможност за дистанционно въвеждане на данни чрез Android устройства. Мобилните оператори са операторите, които посещават клиентите и създават дистанционни поръчки.

След регистрация на фирма се създават индивидуални бази от данни за всяка организация. По този начин данните са защитени и по никакъв начин не могат да бъдат достъпени от външни лица.

Абонаментът за използване на настоящия сайт е безплатен.

Полезни връзки