Управление на потребителите

Управлението на потребителите позволява добавяне на нов потребител към системата с възможност за достъп до Web сайта. Въвеждането на потребителя се осъществява чрез бутон „Добавяне на потребител“ и последващо валидиране на e-mail (системата изпраща e-mail на посочения адрес и очаква отваряне и потвърждаване на писмото).

В системата може да има един собственик и неограничен брой оператори. Единствено собственикът може да добавя и променя операторите.

Въвеждането на оператор към Web системата не му дава автоматична възможност да използва мобилно приложение за дистанционни поръчки. За да се активира мобилен оператор е необходимо въвеждане на неговите данни в меню „Мобилни оператори“.

Полезни връзки