Управление на мобилните оператори

Управлението на мобилните оператори позволява дефиниране на потребители с мобилни устройства. За всеки потребител се задават параметри за достъп (код, име, парола и други). След въвеждане на съответния потребител, той получава възможност за индивидуален дистанционен достъп до системата чрез мобилно приложение за таблет или телефон.

Мобилните оператори нямат достъп до основния сайт. За да може един мобилен оператор да работи и чрез сайта, той трябва да бъде въведен като потребител на сайта, чрез меню За фирмата/Потребители на системата.

Приложението на мобилното устройство се инсталира чрез Google Play от следния адрес:

Полезни връзки