Диапазони на номерация

Диапазоните на номерация определят последователността на номерата на поръчките, разделени по обекти. Чрез тази технология е възможно няколко обекта и/или оператора да работят с отделна номерация или да следват обща номерация.

По отношение на функционирането на eOrder.bg номерацията няма никакво практическо значение, но за справките по документи, номерацията може да означи допълнително разделение по обекти и оператори.

Номерацията на документите се разделя на няколко отделни параметъра:

  1. Име на диапазона, например „Обект Варна“, „Мобилни търговци“, „Големи вериги“ и „Общи документи“;
  2. Префискът на номерацията може да е цифра или буква. Чрез него се разграничават документи с еднакви номера, например документ А-000123 от документ В-000123, които са с еднакъв пореден номер, но от различни диапазони, съответно от различни обекти;
  3. Брой разряди на номерацията, например 5 разряден номер 01234 или 10 разряден номер 0100012345;
  4. Последен номер, което представлява номера на последно издадения документ.

При създаване на диапазон, неговото име може да бъде избрано в меню Обекти, като съответния обект ще работи именно по тази номерация.

Полезни връзки