Дефиниране на обекти

Обектите представляват логически подразделения на компанията. Всеки оператор може да работи към един или друг обект, като по този начин поръчките се разделят на регионален принцип. При въвеждане на обектите е желателно да се спазва териториалния принцип на компанията, например обекти „София“, „Варна“, „Бургас“ и  „Велико Търново“. Всеки обект може да работи със свой диапазон на номерация или обектите да имат обща номерация на документите.

При настройка на таблета, операторът задава към кой обект е свързан, съответно поръчките ще се изпращат именно към този обект. По този начин няколко оператора могат да правят поръчки в своя регион.

Един обект може да бъде:

  • Активен“ – достъпен е за работа чрез сайта;
  • Неактивен“ – достъпен е само за работа чрез мобилното приложение.
Полезни връзки