Дефиниране мерни единици

Мерните единици са характеристика на стоките. Тяхното дефиниране е важно само за сайта и се използва при създаване на номенклатурата на стоките. За системата е без значение вида и количеството на мерните единици.

Основните мерни единици са предварително въведени в номенклатурата, за операторите няма необходимост от изменения на вградената номенклатура. Все пак, ако в организацията се използват други мерни единици, то тяхното добавяне се осъществява чрез указаното меню.

Полезни връзки