Групи стоки

eOrder.bg позволява създаване на дървовидна структура от групи и стоки. За целта се създава номенклатура от групи, която може да е дървовидно организирана (групи и подгрупи). Сайтът позволява няколко нива на вложеност на групите (група / подгрупа / подгрупа и т.н.), докато Microinvest FastPOS за Android работи само с 2 нива и има следния принцип на работа:

  1. Максималният брой групи, които се поддържат 10. Програмата зарежда първите 10 групи от базата данни. Няма възможност за промяна на подредбата или включване/изключване на групи. Номенклатурата трябва да е съобразена с изискванията на Microinvest FastPOS за Android;
  2. Във всяка група има максимум 5 подгрупи, които винаги се показват при избор на групата. Подгрупите са динамични и се показват единствено когато съществуват;
  3. Максималният брой стоки на екрана в една група е 20. За осигуряване на максимална скорост на работа отсъства прелистване на стоките или скрол. При повече от 20 артикула, на екрана се визуализират само първите 20.
  4. Тъй като броят на артикулите в магазините е по-голям, останалите артикули са достъпни чрез сканиране на баркод или търсене по код/баркод.

 

При настоящите параметри Microinvest FastPOS за Android поддържа 10 групи с по 5 подгрупи и 20 артикула в група и подгрупа. Общата сума на номенклатурите за бързо избиране е 1000 артикула, останалите артикули са достъпни чрез бързо сканиране. От уменията на управителите и сервизните специалисти зависи максимално удобното разпределение на стоките и правилната им подредба в работното пространство на Microinvest FastPOS за Android.

 

За да се организират нивата от групи и подгрупи, всеки елемент може да бъде пренасян от едно ниво в друго.  Това се осъществява чрез влачене на елемента и отпускане върху основния елемент.

Полезни връзки