Въвеждане/редакция на стоки

Въвеждането и редакцията на стоките се използва за администриране на номенклатурата от стоките. Всяка една от стоките има няколко параметъра:

  1. Код на стоката, това поле позволява бързо търсене по код;
  2. Група на стоката от предварително създадената дървовидна структура от групи и подгрупи;
  3. Име на стоката;
  4. Мерна единица от номенклатурата на мерните единици;
  5. Три отделни полета за баркод, като стоката може да бъде идентифицирана по произволно от трите полета. С други думи, към една стока могат да се добавят няколко различни баркода;
  6. Цена на стоката;
  7. Флаг за състоянието на стоката, при „Активен“ флаг стоката се предлага, при „Неактивен“ стоката не се предлага, но участва във всички справки.

Номенклатурата на стоките трябва да бъде направена разумно за да оптимизира въвеждането на поръчките в мобилното устройство. Чрез оптимално проектирана и създадена структура на стоките, операторите работят по-ефективно и изпитват удобство при намиране на търсения артикул.

Полезни връзки