Въвеждане/Редакция на клиенти

Номенклатурата на клиентите е важна част от ежедневната работа на операторите. Въвеждането на клиент може да стане по 2 начина:

  1. Автоматично въвеждане, за клиента се попълва неговия ЕИК и се натиска бутон „Търсене“, като в този случай eOrder.bg извършва търсене в обширна база данни и извлича данните за партньора във вида, в който да регистрирани в НАП. За оператора е необходимо единствено да добави полето „Код“;
  2. Ръчно въвеждане, при което последователно се въвеждат всички полета от картона на партньора.

 

Чрез полето „Карта номер“ е възможно да се въведе баркод на карта на клиента. Този баркод може да бъде залепен в обекта на клиента, като по този начин операторът не трябва да търси клиента по име (или друг параметър), достатъчно е да снима кода с Microinvest FastPOS за Android и клиентът ще бъде избран автоматично.

Полезни връзки