Справка оборот по периоди

Клиент:изберете от списък
Начална дата
Крайна дата
Обект
Експорт като PDF Експорт към Excel